17:10 ICT Thứ sáu, 16/11/2018

Chủ đề Mục vụ năm 2018

Logo chính thức cho Năm Mục vụ Gia đình 2017

Menu

HÌNH ẢNH

CÔNG TRÌNH ĐỒI THÁNH TÂM

Hình ảnh sinh hoạt mừng ngày Chúa Phục Sinh


ĐỨC MẸ THÁC MƠ 2013

Ngày tĩnh huấn các gia đình

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế

Trại hè thiếu nhi 2014

Làm Từ Thiện ở Juh Ju

Trang nhất » Tin Tức » Giáo Lý Công Giáo » Kiến Thức về Phụng Vụ

Tìm Hiểu về Thánh Lễ

Chủ nhật - 11/05/2014 01:35

 
Sách lễ Rô-ma đã dành trọn chương II để trình bày về cơ cấu của một thánh lễ. Chúng ta, tuy đã tham dự thánh lễ nhiều lần rồi, và đã biết các phần diễn ra như thế nào rồi. Nhưng thiết nghĩ, có lẽ không mấy ai trong chúng ta để ý đến ý nghĩa của từng phần, hoặc sự mạch lạc giữa các phần với nhau như thế nào. Do vậy, có lẽ sẽ không thừa nếu cộng đoàn cùng với con cùng nhìn lại cơ cấu của một thánh lễ trước khi đi sâu vào từng phần riêng rẽ.
Thánh Lễ gồm hai phần chính là phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Hai phần này liên kết mật thiết với nhau đến nỗi cả hai cùng tạo nên một hành vi phụng tự duy nhất. Các tín hữu cần được nuôi dưỡng từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như bàn tiệc Mình Chúa. Ngoài hai phần chính này, còn thêm phần mở đầu và phần kết thúc. Như vậy, chúng ta có thể phân biệt 4 phần trong một thánh lễ: phần mở đầu, phụng vụ Lời Chúa, phụng vụ Thánh Thể và phần kết thúc.
Giờ đây, chúng ta hãy duyệt qua bố cục của mỗi phần.

1. Phần mở đầu
Mục đích của phần này là để tập hợp cộng đoàn, tạo nên sự hiệp thông giữa các 
tín hữu với nhau, đồng thời chuẩn bị cho tín hữu lắng nghe Lời Chúa và cử hành thánh lễ. Phần này gồm các nghi thức sau: ca nhập lễ, chủ tế chào bàn thờ, việc thống hối, kinh Thương Xót, kinh Vinh Danh, và kết thúc bằng lời nguyện nhập lễ.

- Ca nhập lễ : Bài hát đi kèm cuộc rước chủ tế ra bàn thờ có mục đích mở đầu Thánh Lễ, giúp cộng đoàn hiệp nhất với nhau và hướng tâm hồn họ vào mầu nhiệm sắp được cử hành trong Thánh Lễ (RM 47) 

- Chủ tế chào bàn thờ : Qua 2 hành động cúi mình sâu trước bàn thờ và hôn bàn thờ, đây là dấu chỉ kính trọng và tôn kính với Chúa Kitô. Sau đó ngài chào giáo dân để nói lên sự hiện diện của Chúa ở giữa công đoàn, đồng thời diễn tả mầu nhiệm Giáo Hội được quy tụ và hiệp nhất trong cử hành phụng vụ thánh (RM 49 – 50). 

- Nghi thức sám hối và kinh Thương xót : Nhấn mạnh vào lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với chúng ta là các tội nhân. Nhờ tình thương của Ngài mà chúng ta được thanh tẩy để xứng đáng tham dự vào cử hành thánh. 

- Kinh Vinh danh : Lời kinh cổ kính nhằm tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi được Giáo Hội dùng để diễn tả niềm vui và hân hoan và sự trang trọng cầu ngày lễ. Kinh này được hát trong các Chúa Nhật ngoài Mùa Vọng và Mùa Chay, trong các lễ trọng, lễ kính và những dịp đặc biệt (RM 53). 

- Lời nguyện nhập lễ : (lời tổng nguyện) do chủ tế đọc, lời nguyện của tất cả cộng đoàn và mọi người đều tham dự vào lời nguyện này, vì thế khi chủ tế kết thúc lời nguyện mọi người đáp “Amen” nói lên sự tán đồng và chấp nhận lời nguyện ngài vừa dâng lên cũng là của chúng ta. 

Tuy nhiên, nếu trước đó đã có một cuộc rước kiệu, hay có một giờ kinh phụng vụ, thì thánh lễ bắt đầu ngay với 
lời nguyện nhập lễ hay kinh Vinh Danh nếu có.
2. Phụng vụ Lời Chúa
Phần này gồm 
các bài đọc trích từ Kinh Thánh. Thông thường có 3 bài đọc đối với các Chúa Nhật và lễ trọng. Bài 1 thường trích từ Cựu Ước (trừ Mùa Phục Sinh trích từ Công vụ tông đồ), bài 2 từ các thơ Tân Ước và bài 3 trích từ các sách Tin Mừng. Trong ba bài thì bài Tin Mừng chiếm vị trí ưu tiên và là cao điểm của phụng vụ Lời Chúa, trong đó các tín hữu nghe Chúa nói với mình, kế đến, họ suy niệm trong lòng và đáp lại qua các bài đáp ca, tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính. Bài giảng nhằm giúp các tín hữu đi sâu vào Lời Chúa hơn và trong Lời nguyện giáo dân, các tín hữu - sau khi được soi sáng bởi Lời Chúa - biểu lộ những nguyện ước và nhu cầu của họ, cũng như của Giáo hội và thế giới.

- Đáp ca : Là phần dân Chúa đáp lại Lời Chúa sau khi nghe Ngài nói : Đáp ca được trích từ các Thánh vịnh hay Thánh ca Cựu Ước và Tân Ước, những bài đáp ca này có liên hệ trực tiếp với các bài sách Thánh được đọc trong các Thánh Lễ. 

- Bài giảng : Một thành phần của cử hành phụng vụ nhằm nuôi dưỡng đời sống linh hữu. Người diễn giảng thông thường là chủ tế, cũng có thể là một vị đồng tế hoặc phó tế, nhưng không bao giờ là giáo dân. 

- Kinh Tin Kính : Là hành động đáp lại Lời Chúa, bản tuyên xưng đức tin mà mọi người tín hữu cùng nhau tuyên xưng trước khi cử hành Thánh lễ. Kinh Tin Kính được mọi người cùng đọc và hát chung. 

- Lời nguyện chung : (Lời nguyện tín hữu) Nhắc đến chức tư tế phổ quát của mọi tín hữu để cầu nguyện cho hết mọi người. Chủ tế đọc lời mời gọi và lời nguyện kết thúc, xướng viên đọc các ý nguyện, còn cộng đoàn biểu lộ tâm tình bằng câu đáp sau mỗi lời nguyện hoặc giữ thinh lặng cầu nguyện (RM 71). Nếu có cử hành bí tích (như Rửa tội, Thêm sức, Truyền chức, Hôn phối) hoặc lễ nghi nào khác (như khấn dòng), thì phụng vụ Bí tích sẽ tiếp ngay sau phụng vụ Lời Chúa, và sau đó là phụng vụ Thánh Thể.
3. Phụng vụ Thánh Thể
Phụng vụ Thánh Thể gồm có ba phần chính, tương ứng với ba cử điệu của Đức Chúa Giê-su khi Người thiết lập Bí Tích: Người cầm lấy bánh - Người chúc tụng tạ ơn - Người bẻ ra và trao cho các môn đệ.
Phần thứ nhất là chuẩn bị lễ vật: gồm việc mang lễ vật như bánh, rượu, nước… lên bàn thờ.
Phần trọng tâm là kinh nguyện Thánh thể, bắt đầu với kinh Tiền Tụng Tạ Ơn, và tiếp theo là lời nguyện xin Chúa Thánh Thần xuống trên lễ vật để biến các lễ vật thành Mình và Máu Đức Ki-tô. Sau khi truyền phép, là việc kính nhớ các mầu nhiệm cứu rỗi, đồng thời với việc dâng hy lễ của Đức Ki-tô lên cho Chúa Cha. Tiếp theo đó là các lời cầu nguyện cho toàn thể Hội thánh, bao gồm người sống cũng như người chết, tất cả đang mọi đợi ngày Chúa Ki-tô trở lại trong vinh quang.
Thiết tưởng cũng nên biết rằng trong suốt thời kỳ Trung Cổ, trong toàn thể Giáo hội La -Tinh lúc bấy giờ chỉ có một kinh nguyện Thánh Thể. Mãi đến năm 1968, Đức Thánh Cha Phao-lô VI mới cho phép thêm 3 kinh nguyện Thánh Thể nữa. Dần dần, số kinh nguyện Thánh Thể tăng lên, hoặc đối với Giáo hội phổ quát (ví dụ như hai kinh nguyện Hòa giải và ba kinh nguyện cho các cháu thiếu nhi), hoặc dành cho một số Giáo hội địa phương.
Phần thứ ba của phụng vụ Thánh Thể là việc bẻ bánh, và trao Mình Thánh cho các tín hữu. Các nghi thức chính gồm: kinh Lạy Cha, trong đó chúng ta xin bánh hằng ngày và bánh trường sinh; việc chúc bình an; kinh Lạy Chiên Thiên Chúa trong lúc bẻ bánh; và việc rước lễ.
4. Phần kết thúc
Phần này bao gồm: lời chào và chúc lành của chủ tế; sau đó cộng đoàn giải tán; các tín hữu trở về với công việc thường nhật, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa qua đời sống của họ.

Ngoài bốn phần chính trên đây, thánh lễ còn bao gồm những lời kinh, cử điệu. Thiết nghĩ chúng ta cũng không nên quên rằng sự thinh lặng cũng là một thành phần của thánh lễ: thinh lặng để lắng nghe, suy nghĩ và cầu nguyện riêng. Cách riêng cần giữ sự thinh lặng vào những lúc sau đây: xét mình lúc đầu lễ; sau lời mời gọi cầu nguyện; sau các bài đọc và bài giảng, sau khi rước lễ.
 
 

Nguồn tin: Sưu Tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Đăng nhập thành viên

Fanpage Linh Hoạt Viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59


Hôm nayHôm nay : 2558

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57926

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5252894

Mỗi Ngày Một Vị Thánh

Liên Kết Trang Tin