01:01 ICT Thứ ba, 18/12/2018

Menu

Chủ đề Mục vụ năm 2018

Logo chính thức cho Năm Mục vụ Gia đình 2017

HÌNH ẢNH

CÔNG TRÌNH ĐỒI THÁNH TÂM

Hình ảnh sinh hoạt mừng ngày Chúa Phục Sinh


ĐỨC MẸ THÁC MƠ 2013

Ngày tĩnh huấn các gia đình

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế

Trại hè thiếu nhi 2014

Làm Từ Thiện ở Juh Ju

Trang nhất » Tin Tức » Suy Niệm » LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Niềm vui trọn vẹn (22.5.2014 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Niềm vui trọn vẹn (22.5.2014 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”

Thầy là cây nho (21.5.2014 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)

Thầy là cây nho (21.5.2014 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

Bình an cho anh em (20.5.2014 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Bình an cho anh em (20.5.2014 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

Yêu mến, đến và ở lại (19.5.2014 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Yêu mến, đến và ở lại (19.5.2014 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Đức Giêsu đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”.

Xin cho chúng con thấy Chúa Cha (18.5.2014 – Chúa nhật 5 Phục sinh, Năm A)

Xin cho chúng con thấy Chúa Cha (18.5.2014 – Chúa nhật 5 Phục sinh, Năm A)

Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.”

Làm những việc lớn hơn nữa (17.5.2014 – Thứ bảy Tuần 4 Phục sinh)

Làm những việc lớn hơn nữa (17.5.2014 – Thứ bảy Tuần 4 Phục sinh)

Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

Thầy là đường (16.5.2014 – Thứ sáu Tuần 4 Phục sinh)

Thầy là đường (16.5.2014 – Thứ sáu Tuần 4 Phục sinh)

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? “ Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Thật phúc cho anh em (15.5.2014 – Thứ năm Tuần 4 Phục sinh)

Thật phúc cho anh em (15.5.2014 – Thứ năm Tuần 4 Phục sinh)

Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Chúa chọn ai (14.5.2014 – Thứ Tư – Thánh Matthia, tông đồ)

Chúa chọn ai (14.5.2014 – Thứ Tư – Thánh Matthia, tông đồ)

Họ đề cử hai người: ông Giôxếp, biệt danh là Basaba, cũng gọi là Giúttô, và ông Mátthia. Họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ Giuđa đã bỏ để đi về nơi dành cho y.” Họ rút thăm, thăm trúng ông Mátthia: ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ.

Không ai cướp được chúng (13.5.2014 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh)

Không ai cướp được chúng (13.5.2014 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh)

Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? (10.5.2014 – Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh)

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? (10.5.2014 – Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh)

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Ðiều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”.

Nhờ tôi mà được sống (9.5.2014 – Thứ sáu Tuần 3 Phục sinh)

Nhờ tôi mà được sống (9.5.2014 – Thứ sáu Tuần 3 Phục sinh)

Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.

Chúa Cha lôi kéo (8.5.2014 – Thứ năm Tuần 3 Phục sinh)

Chúa Cha lôi kéo (8.5.2014 – Thứ năm Tuần 3 Phục sinh)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ.

Đến với Tôi, tin vào Tôi (7.4.2014 – Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

Đến với Tôi, tin vào Tôi (7.4.2014 – Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

Ðức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! (36) Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin.(37) Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, (38) vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi

Bánh ban sự sống cho thế giới (6.5.2014 – Thứ Ba Tuần 3 Phục sinh)

Bánh ban sự sống cho thế giới (6.5.2014 – Thứ Ba Tuần 3 Phục sinh)

Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

Lương thực thường tồn (5.4.2014 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Phục sinh)

Lương thực thường tồn (5.4.2014 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Phục sinh)

Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi.

Mời ông ở lại với chúng tôi (4.5.2014 – Chúa nhật 3 Phục sinh năm A)

Mời ông ở lại với chúng tôi (4.5.2014 – Chúa nhật 3 Phục sinh năm A)

Chiều ngày phục sinh, 13 có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Ðang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Ðức Giêsu tiến lại gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

Làm những việc lớn hơn nữa (3.5.2014 – Thứ Sáu – Thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ)

Làm những việc lớn hơn nữa (3.5.2014 – Thứ Sáu – Thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy.

Ăn bao nhiêu tùy ý (2.5.2014 – Thứ sáu Tuần 2 Phục sinh)

Ăn bao nhiêu tùy ý (2.5.2014 – Thứ sáu Tuần 2 Phục sinh)

Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 46 47 48  Trang sau
 

Đăng nhập thành viên

Fanpage Linh Hoạt Viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 146

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57386

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5360130

Mỗi Ngày Một Vị Thánh

Liên Kết Trang Tin