12:16 EDT Thứ hai, 16/07/2018

Chủ đề Mục vụ năm 2018

Logo chính thức cho Năm Mục vụ Gia đình 2017

HÌNH ẢNH

CÔNG TRÌNH ĐỒI THÁNH TÂM

Hình ảnh sinh hoạt mừng ngày Chúa Phục Sinh


ĐỨC MẸ THÁC MƠ 2013

Ngày tĩnh huấn các gia đình

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế

Trại hè thiếu nhi 2014

Làm Từ Thiện ở Juh Ju

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2585426 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 12:16
windows7 300565 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 11:53
windowsxp2 72311 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 10:46
windowsnt2 71346 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 12:13
windowsnt 49691 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 11:06
linux2 33701 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 11:07
macosx 14364 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 10:41
linux3 11240 Chủ nhật, 15 Tháng Bảy 2018 11:17
windowsvista 10471 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 06:46
windows2003 3181 Chủ nhật, 15 Tháng Bảy 2018 08:55
windows2k 2274 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 01:38
windows 1151 Chủ nhật, 15 Tháng Bảy 2018 10:51
windows95 409 Chủ nhật, 15 Tháng Bảy 2018 21:16
windowsme 241 Thứ tư, 11 Tháng Bảy 2018 15:59
windows98 224 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 05:47
freebsd 162 Thứ năm, 21 Tháng Sáu 2018 09:18
windowsxp 126 Thứ bảy, 07 Tháng Bảy 2018 04:46
windowsme2 81 Thứ ba, 10 Tháng Bảy 2018 14:15
windowsce 61 Thứ bảy, 07 Tháng Bảy 2018 17:08
os22 12 Thứ năm, 05 Tháng Năm 2016 21:18
mac 9 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 03:05
openbsd 6 Thứ năm, 10 Tháng Tám 2017 03:24