17:56 EDT Thứ sáu, 21/09/2018

Chủ đề Mục vụ năm 2018

Logo chính thức cho Năm Mục vụ Gia đình 2017

HÌNH ẢNH

CÔNG TRÌNH ĐỒI THÁNH TÂM

Hình ảnh sinh hoạt mừng ngày Chúa Phục Sinh


ĐỨC MẸ THÁC MƠ 2013

Ngày tĩnh huấn các gia đình

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế

Trại hè thiếu nhi 2014

Làm Từ Thiện ở Juh Ju

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2734869 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 17:56
windows7 305737 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 17:41
windowsnt2 74506 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 16:40
windowsxp2 74140 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 16:42
windowsnt 52792 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 17:11
linux2 38060 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 16:04
macosx 15213 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 10:35
linux3 11467 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 12:36
windowsvista 10845 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 01:36
windows2003 3261 Thứ tư, 19 Tháng Chín 2018 10:48
windows2k 2920 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 12:20
windows 1212 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 10:29
windows95 473 Thứ tư, 19 Tháng Chín 2018 12:05
windowsme 264 Chủ nhật, 16 Tháng Chín 2018 00:51
windows98 254 Thứ sáu, 21 Tháng Chín 2018 09:30
freebsd 162 Thứ năm, 21 Tháng Sáu 2018 09:18
windowsxp 137 Thứ tư, 19 Tháng Chín 2018 21:55
windowsme2 91 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 09:44
windowsce 75 Thứ hai, 17 Tháng Chín 2018 17:31
os22 16 Thứ sáu, 24 Tháng Tám 2018 21:47
mac 9 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 03:05
openbsd 6 Thứ năm, 10 Tháng Tám 2017 03:24