23:37 ICT Thứ bảy, 16/12/2017

Chủ đề Mục vụ năm 2017

Logo chính thức cho Năm Mục vụ Gia đình 2017

HÌNH ẢNH

CÔNG TRÌNH ĐỒI THÁNH TÂM

Hình ảnh sinh hoạt mừng ngày Chúa Phục Sinh


ĐỨC MẸ THÁC MƠ 2013

Ngày tĩnh huấn các gia đình

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế

Trại hè thiếu nhi 2014

Làm Từ Thiện ở Juh Ju

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2103284 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 23:37
windows7 281989 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 23:24
windowsxp2 64833 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 21:43
windowsnt2 63021 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 23:33
windowsnt 39274 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 23:06
linux2 26345 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 19:20
macosx 11070 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 21:15
linux3 9938 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 21:46
windowsvista 9690 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 20:43
windows2003 2858 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 23:27
windows2k 1471 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 07:07
windows 1030 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 12:24
windows95 270 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 08:36
windows98 167 Thứ tư, 13 Tháng M. hai 2017 22:48
windowsme 164 Thứ ba, 12 Tháng M. hai 2017 13:15
windowsme2 57 Chủ nhật, 03 Tháng M. hai 2017 16:06
windowsxp 37 Thứ tư, 13 Tháng M. hai 2017 08:38
windowsce 31 Thứ sáu, 24 Tháng M. một 2017 18:28
freebsd 12 Thứ ba, 25 Tháng Mười 2016 01:09
os22 12 Thứ sáu, 06 Tháng Năm 2016 08:18
mac 9 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 15:05
openbsd 6 Thứ năm, 10 Tháng Tám 2017 14:24