10:07 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Chủ đề Mục vụ năm 2018

Logo chính thức cho Năm Mục vụ Gia đình 2017

HÌNH ẢNH

CÔNG TRÌNH ĐỒI THÁNH TÂM

Hình ảnh sinh hoạt mừng ngày Chúa Phục Sinh


ĐỨC MẸ THÁC MƠ 2013

Ngày tĩnh huấn các gia đình

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế

Trại hè thiếu nhi 2014

Làm Từ Thiện ở Juh Ju

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2282075 Thứ năm, 22 Tháng Ba 2018 10:07
windows7 294318 Thứ năm, 22 Tháng Ba 2018 09:50
windowsxp2 68637 Thứ năm, 22 Tháng Ba 2018 09:58
windowsnt2 68353 Thứ năm, 22 Tháng Ba 2018 09:59
windowsnt 46360 Thứ năm, 22 Tháng Ba 2018 09:48
linux2 30630 Thứ năm, 22 Tháng Ba 2018 09:00
macosx 12618 Thứ năm, 22 Tháng Ba 2018 05:46
linux3 10365 Thứ tư, 21 Tháng Ba 2018 03:45
windowsvista 10152 Thứ tư, 21 Tháng Ba 2018 10:59
windows2003 3076 Thứ ba, 20 Tháng Ba 2018 15:07
windows2k 1766 Thứ năm, 22 Tháng Ba 2018 08:14
windows 1080 Chủ nhật, 18 Tháng Ba 2018 19:57
windows95 354 Thứ năm, 22 Tháng Ba 2018 04:07
windowsme 209 Thứ tư, 21 Tháng Ba 2018 02:06
windows98 195 Thứ tư, 21 Tháng Ba 2018 09:10
windowsxp 114 Thứ tư, 21 Tháng Ba 2018 19:27
windowsme2 72 Thứ hai, 19 Tháng Ba 2018 15:49
windowsce 46 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 00:27
freebsd 12 Thứ hai, 24 Tháng Mười 2016 14:09
os22 12 Thứ năm, 05 Tháng Năm 2016 21:18
mac 9 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 03:05
openbsd 6 Thứ năm, 10 Tháng Tám 2017 03:24