06:02 EDT Thứ ba, 22/05/2018

Chủ đề Mục vụ năm 2018

Logo chính thức cho Năm Mục vụ Gia đình 2017

HÌNH ẢNH

CÔNG TRÌNH ĐỒI THÁNH TÂM

Hình ảnh sinh hoạt mừng ngày Chúa Phục Sinh


ĐỨC MẸ THÁC MƠ 2013

Ngày tĩnh huấn các gia đình

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế

Trại hè thiếu nhi 2014

Làm Từ Thiện ở Juh Ju

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2426861 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 06:02
windows7 298151 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 05:50
windowsxp2 70773 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 05:55
windowsnt2 69927 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 05:54
windowsnt 48256 Thứ hai, 21 Tháng Năm 2018 23:10
linux2 31974 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 03:38
macosx 13566 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 05:40
linux3 10711 Chủ nhật, 20 Tháng Năm 2018 23:42
windowsvista 10323 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 00:08
windows2003 3137 Thứ bảy, 19 Tháng Năm 2018 03:51
windows2k 2025 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 02:36
windows 1120 Thứ hai, 07 Tháng Năm 2018 10:30
windows95 387 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 00:07
windowsme 231 Thứ sáu, 04 Tháng Năm 2018 20:51
windows98 217 Thứ tư, 16 Tháng Năm 2018 10:57
windowsxp 122 Thứ bảy, 05 Tháng Năm 2018 00:28
windowsme2 76 Thứ sáu, 04 Tháng Năm 2018 20:22
windowsce 58 Thứ tư, 09 Tháng Năm 2018 21:28
freebsd 12 Thứ hai, 24 Tháng Mười 2016 14:09
os22 12 Thứ năm, 05 Tháng Năm 2016 21:18
mac 9 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 03:05
openbsd 6 Thứ năm, 10 Tháng Tám 2017 03:24