17:08 ICT Thứ sáu, 16/11/2018

Chủ đề Mục vụ năm 2018

Logo chính thức cho Năm Mục vụ Gia đình 2017

HÌNH ẢNH

CÔNG TRÌNH ĐỒI THÁNH TÂM

Hình ảnh sinh hoạt mừng ngày Chúa Phục Sinh


ĐỨC MẸ THÁC MƠ 2013

Ngày tĩnh huấn các gia đình

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế

Trại hè thiếu nhi 2014

Làm Từ Thiện ở Juh Ju

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2848521 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 17:08
windows7 309517 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 16:55
windowsnt2 75636 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 15:54
windowsxp2 75192 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 16:41
windowsnt 57614 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 16:28
linux2 42518 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 15:22
macosx 15924 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 16:46
linux3 11581 Thứ năm, 15 Tháng M. một 2018 09:35
windowsvista 10923 Thứ năm, 15 Tháng M. một 2018 14:42
windows2003 3338 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 10:58
windows2k 3098 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 02:17
windows 1254 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 03:31
windows95 530 Chủ nhật, 11 Tháng M. một 2018 16:30
windows98 282 Thứ ba, 13 Tháng M. một 2018 18:27
windowsme 278 Thứ năm, 15 Tháng M. một 2018 22:20
freebsd 162 Thứ năm, 21 Tháng Sáu 2018 20:18
windowsxp 154 Thứ năm, 15 Tháng M. một 2018 20:47
windowsme2 100 Thứ năm, 15 Tháng M. một 2018 07:27
windowsce 79 Thứ tư, 31 Tháng Mười 2018 00:54
os22 16 Thứ bảy, 25 Tháng Tám 2018 08:47
mac 9 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 15:05
openbsd 6 Thứ năm, 10 Tháng Tám 2017 14:24